Penyaluran Zakat – UPZ Al-fitra

Unit pengumpulan Zakat Al-fitra telah menyalurkan Zakat Kepada 8 Asnaf kategori penerima zakat yang diidentifikasi dalam ajaran Islam. Delapan asnaf tersebut disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadis, dan berikut adalah daftar mereka:

Penyaluran Zakat – UPZ Al-fitra Read More ยป